Wacław Anigacz

(1916-2009) Nauczyciel matematyki w Liceum Pedagogicznym w Kłodzku od 1950 r. i wicedyrektor w l. 1957-1962, opiekun koła turystycznego pn. „Nie ma nas w domu”. B10-2-16

Józef Beza

(1924-1993) Lekarz internista, twórca Oddziału Kardiologicznego w kłodzkim szpitalu, nauczyciel i wychowawca wielu lekarzy specjalistów.
G1-6-9

Julia Banach

(1945-2005) Urodziła się w Monasterzyskach koło Buczacza, od 1945 w Bystrzycy Kłodzkiej, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycielka szkół średnich w Lądku Zdroju i w Kłodzku (od 1972) - Liceum Medyczne i II LO. Zaangażowana w pracę Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Felietonistka „Bramy. Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej”, przyjaciółka pisarzy i poetów.
G5-1-11

Michał Bieńko

(1905-1987) Wiezień Auschwitz-Birkenau, społecznik, działkowiec, organizator balów charytatywnych, prezes straży pożarnej.
F2-6-8

Maria Bębenek

(1909-1994) Nauczycielka historii w w LO im. Chrobrego, przydomek „Awda”, niezwykle wymagająca, uczyła patriotyzmu i dobrego wychowania. Prowadziła najstarsze w szkole kółko historyczne założone w 1950.
B12-A-14

Bogdan Biliński

(1903-1962) Pochodził z Poznania, księgarz, bibliotekarz, społecznik, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, organizator i kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w l. 1946-1950, autor pierwszego opracowania o naszym mieście „Kłodzko. Przewodnik” (1947).
A1-9-1

Franz (Froincisus) Boden

(1846-1914) Grawer, fotograf, współpracownik Georga Marxa, dobroczyńca i fundator, członek Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV), znany z pobożności. W 1935 roku rozpoczęto proces beatyfikacyjny, przerwany przez II wojnę światową, później nie kontynuowany. Relikwie Bodena przeniesiono na cmentarz przy ul. Dusznickiej w 1969 r.
A10-2-19

Wacław Brejter

(1903-1981) Urodzony we Lwowie malarz, grafik, uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, działacz społeczny, Sybirak. Kierownik referatu kultury Zarządu Miasta, współzałożyciel kłodzkiego oddziału ZPAP, nauczyciel Liceum Pedagogicznego, organizator i pierwszy dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej w l. 1963-1967.
A14-7-19

Józef Buczma SJ

(1936-?) Ksiądz, pochodził spod Lwowa, od 1952 r. w zakonie o. jezuitów, absolwent filologii polskiej na KUL w Lublinie. Autor wspomnień z zesłania „Przez Sybir do Polski”.
E4-2-18

Jan Chmarny

(1908-1983) Szkolny woźny – jeszcze na początku lat 60. w LO im. B. Chrobrego dzwonił ręcznym dzwonkiem na lekcje, a dzwonił nim od pierwszych lekcji we wrześniu 1945 roku. Mieszkał w szkole. Niezapomniana, niezwykle barwna postać.
D3-2-12

Emil Czech

(1908-1978) Pochodził z Małopolski, plutonowy i trębacz Wojska Polskiego, podczas II wojny światowej walczył wraz z Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich. 18 maja 1944 odegrał Hejnał Mariacki na Monte Cassino. Od 1947 r. w Kłodzku, pracował w PKP, odznaczony za zasługi na froncie, prowadził prelekcje w szkołach. Pochowany z żoną Marią.
B12-21-11

Stanisław Dąbrowski

(1937-2005) Muzyk, dyrygent i nauczyciel, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, pracownik Państwowej Szkoły Muzycznej w Kłodzku w l. 1971-1988, dyrygent Miejskiego Chóru Mieszanego „Lutnia” w l. 1978-2000, kawaler orderów: Złotego Krzyża Zasługi i Krzyża Kawalerskiego, radny miejski.
G5-2-10

Jan Cieślawski

(1910-1979) Wraz z bratem Kazimierzem prowadził pierwszą polską księgarnię w Kłodzku (1945-1950) i wypożyczalnię książek (1945-1948), pierwszy przewodniczący Miejskiego Komitetu Bibliotecznego, bracia Cieślawscy byli też pierwszymi wydawcami w powojennym Kłodzku.
B14-3-28

Czesław Domagalski

(1917-1990) Pochodził z Lublina, w Kłodzku od 1952 r., lekarz wojskowy po studiach w Łodzi skierowany do pracy w kłodzkim pułku. W 1953 r. po odejściu z wojska założył przychodnię dermatologiczną, a w 1958 r. po specjalizacji zorganizował oddział dermatologiczny w szpitalu, gdzie pracował do końca życia. W l. 50. i 60. wdzięczni pacjenci nierzadko przychodzili z żywą kurą lub królikiem pod pachą, a dermatolog leczył m.in. choroby weneryczne zastrzykami penicyliny.
G2-2-26

Maria Drozdowska

(1919-2010) Pochodziła z Podkarpacia (Jeżowe), w Kłodzku od 1947 r., nauczycielka języka polskiego i historii, animatorka w Klubie Seniora w Kłodzku, felietonistka „Bramy. Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej”.
G8-1-33

Franciszkanie

E4-2-19,20,21

Bogusław Goguś

Prowadził kultowy sklepik kolonialny przy Wita Stwosza (na moście), gdzie można było kupić gumę Donald i grzybki do barszczu.
A4-7-19

Halina Barbara Goraczkiewicz

(1926-2009) Pochodziła z białostockiego, początkowo pielęgniarka i nauczycielka pielęgniarstwa, od 1949 r. w Kłodzku, studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu, od 1954 r. nauczycielka matematyki w LO im. Chrobrego, Liceum Medycznym oraz II LO im. Marii Skłodowskej-Curie, skuteczna nauczycielka i świetny wychowawca.
B13-32-11

Janusz Grabowski

(1949-2008) Urodził się w Kudowie-Zdroju. Absolwent kłodzkiego Technikum Mechanicznego. Pracował w PKS i zakładzie karnym w Kłodzku. Wieloletni członek władz oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, przewodnik sudecki. Autor książki „Krzyże i kapliczki pokutne na Ziemi Kłodzkiej”. Odznaczony za pracę społeczną na rzecz turystyki.
B10-10-9

Jan Grzesiek SJ

(1911-1992) Pochodził spod Wadowic. W zakonie jezuitów od 1929 r., święcenia kapłańskie w 1941. Pracował w Chyrowie, Starej Wsi, Nowym Sączu, Piszkowicach k. Kłodzka (1957-1986) i Kłodzku.
E2-B-8

Tadeusz Gwiżdż

(1926-1996) Jeden z pierwszych kłodzkich taksówkarzy – taxi nr 4, właściciel czarnej czajki – limuzyny produkowanej w ZSRR, a następnie czarnej wołgi.
C-1-53

Mieczysław Handzlik

(1931-1981) Właściciel słynnej cukierni przy ul. Wojska Polskiego (obecnie Maślanka), gdzie serwowano pyszne bajaderki, można też było napić się kawy i herbaty.
C1-5-8

Julian Haniszewski SJ

(1915-1992) Pochodził spod Tarnopola, w zakonie jezuitów od 1931 r. Pracował w Opolu, Częstochowie, Wrocławiu, Nowym Sączu, jako rekolekcjonista w Krakowie (1959-1978), kapelan więzienny w Kłodzku od 1987 r.
E2-B-8

Józef Jasiak SJ

(1921-1991) Urodził się w Tarnowie. Brat zakonu jezuitów, z zamiłowania i zawodu rzeźbiarz, pracował przy odnawianiu kościołów Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Macieja we Wrocławiu, od 1974 r. w Wambierzycach jako dozorca i konserwator Kalwarii, mieszkał w pustelni, rzeźbił na użytek kościoła i kalwarii, od 1990 w Kłodzku.
A10-2-18

Tadeusz Jażdżewski

(1939-2009) Pochodził z Piotrkowa Trybunalskiego, początkowo stolarz, następnie fotograf, wieloletni pracownik Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, w l. 1968-1974 instruktor koła fotograficznego przy PDK, jeden z założycieli Kłodzkiego Klubu Fotograficznego. Fotografował Kłodzko i całą Ziemię Kłodzką.
B9-9-1

Jezuici

A10-2-18

Jezuici

E2-B-8

Eugeniusz Kaczmarek

(1934-2008) Pochodził z Poznańskiego, studiował w Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 1961 r. pracował w Kłodzku, w 1977 twórca i do 1992 r. ordynator Oddziału Geriatrycznego w kłodzkim szpitalu, organizator Koła Miłośników Kłodzka, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, organizator życia społeczno-kulturalnego, publicysta i wydawca.
A14-2-17

Wanda Kalik

(1933-1977) Wybitna nauczycielka geografii, wychowawczyni 20 roczników uczniów, uczyła m.in. w Szkole Ćwiczeń w Kłodzku (ul. Traugutta) oraz w SP nr 3.
A14-10-17

Edward Kądziołka

(1924-2011) Profesor przysposobienia wojskowego w l. 60. w LO im. B. Chrobrego, pełen niezwykłego entuzjazmu i energii, witał uczniów słowami „orły, sokoły”, instruktor nauki jazdy (samochód i motocykl), nauka na szkolnym motocyklu WFM i wojskowym amerykańskim samochodzie marki Villis z demobilu.
A13-24-19

Ryszard Kluk

(1944-2013) Mistrz krajowy brydża sportowego i działacz sportowy. Prezes klubu MKS Nysa Kłodzko (1994-2000 i 2009-2011) oraz honorowy członek klubu. Sponsor i zawodnik sekcji brydża sportowego, z którą w 2013 r. wywalczył historyczny awans do I Ligi.
D6-2-9

Mieczysław Koba

(1930-2009) Pochodził spod Tarnopola, po powrocie z zesłania na Sybir od 1946 r. w Kłodzku, w 1957 r. ukończył Politechnikę Wrocławską, pracował w PKS, zakładach „Kłomet”, Polskim Związku Motorowym. Działał w Związku Sybiraków (prezes w l. 1992-1996), zmarł na mszy w 69. rocznicę deportacji Polaków z Kresów Wschodnich.
B12-3-9

Alicja Kołacz

(1923-1999) Długoletnia (1945-1979) sekretarka LO im. B. Chrobrego w Kłodzku, rozpoczęła pracę jeszcze jako uczennica tej szkoły 1 listopada 1945 r., w 1946 r. zdała maturę, znała każdego ucznia, potrafiła zaciągnąć opornego do dentysty, sławne były jej „currendy”.
A11-5-11

Klaryski

A10 rzędy ABCD

Salomea Koszutska

(1920-1996) Urodzona we Lwowie polonistka, publicystka, działaczka społeczna, nauczycielka w LO im. B. Chrobrego, aktywnie wspierająca działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - tutaj prowadziła gazetę „Leopolis”. Autorka tekstów w „Roczniku Ziemi Kłodzkiej”, „Bliku”, „Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej” i „Ziemi Kłodzkiej”.
A14-3-18

Jerzy Koszutski - JURAND

(1905-1960) Muzyk i sportowiec, pochodził z Siedlec, w l. 20. bił rekordy krajowe w kolarstwie, w 1928 reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie, studia w warszawskim konserwatorium, w 1932 r. stworzył męski kwartet wokalny – Chór Juranda, z którym koncertował do 1957 r., kompozytor i wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu. Ostatnie lata życia w Kłodzku, pracował w Powiatowym Domu Kultury. Czterokrotnie żonaty, ostatni raz z Salomeą Koszutską.
A14-3-18

Eugeniusz Kowalski

(1906-1999) Pochodził z Nowego Targu. Od 1945 r. w Kłodzku. Był m.in. naczelnikiem Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego. W 1970 r. zdobył uprawnienia przewodnika sudeckiego, prawie do 90 roku życia oprowadzał wycieczki.
D5-1-8

Bronisław Krawczyk

(1942-2007) Pedagog, wieloletni dyrektor Domu Dziecka w Kłodzku, kierownik kłodzkiego Schroniska Młodzieżowego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci „Nadzieja”, radny miejski, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury w l. 1994-1998.
G7-3-1

Czesław Laska

(1934-2004) „Złota rączka”, naprawiał wszystko co nienaprawialne, pracował w Państwowym przedsiębiorstwie „Polska Poczta, Telegraf i Telefon”, był kierownikiem brygady remontowej, zarejestrował ponad 100 własnych patentów związanych z instalacjami telekomunikacyjnymi, a także narzędziami.
F4-6-12

Zbigniew Legawiec

(1930-1999) Pracownik Kłodzkiej Fabryki Urządzeń Technicznych, związkowiec, społecznik, aktywny działacz Kłodzkiego Komitetu Obywatelskiego, radny Rady Miejskiej w l. 1994-1998.
D5-8-21

Małgorzata Łukasiewicz

(1973-2011) Animatorka kultury, prowadziła zajęcia plastyczne w Centrum Edukacji Kulturalnej w Kłodzku, a następnie w Miejskim Centrum Kultury w Polanicy-Zdroju, współzałożycielka Klubu Otwartej Kultury i autorka logotypu.
C2-1-19a

Józef Marek

(1922-2002) Barwna postać kłodzkiej starówki, noc powodzi w Kłodzku z 7 na 8 lipca 1997 roku przetrwał trzymając się kraty na jednym z okien szkoły społecznej na Daszyńskiego, prekursor kłodzkiego ekologicznego recyklingu.
G4-8-4

Jan Markiewicz

(1902-1991) Nauczyciel w-f w LO im B. Chrobrego, przydomek „Kartofel”, w wieku 64 lat potrafił zademonstrować, jak wykonuje się wymyk na drążku, entuzjasta koszykówki, prowadził szkolną drużynę, jego wychowankiem jest np. Wiesław Zych międzynarodowy sędzia koszykarski.
A10-7-5

Zygmunt Maruda

(1915-1998) Właściciel piekarni przy ul. Jana Matejki, w czasach peerelowskich „limitów” dla rzemieślników, często już o 7.30 chleb był wyprzedany. Gorący chleb od Marudy z nostalgią wspominają Kłodzczanie: „Dzisiaj pan Maruda pewnie piecze pyszny chleb Panu Bogu w niebie” - pisze Piotr na forum internetowym.
A6-A-12

Bolesław Mecwaldowski

(1915-2000) Fotograf. Urodził się w Kaliszu. W l. 1938-1945 czeladnik w zakładzie fot. w Mysłowicach, współpraca z podziemiem. Od 3 lutego 1945 fotoreporter Wydziału Propagandy i Informacji Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach na Dolnym i Opolskim Śląsku. Od czerwca 1945 w Kłodzku, do końca życia prowadził zakład fot. przy ul. Kościuszki 9. Liczne nagrody i wyróżnienia. 1965-1969 radny Powiatowej Rady Narodowej.
E2-B-6

Antoni Olgierd Misiak

(1939-2011) Pochodził z Warszawy, absolwent Technikum Mechanicznego w Kłodzku (1957), 1960-2000 w Kłodzkiej Fabryce Urządzeń Technicznych (po 1989 Zetkama), od września 1980 w „Solidarności”, od 1981 przewodniczący MKK „S” Ziemi Kłodzkiej, w sierpniu 1981 współorganizator i uczestnik strajku w KFUT, autor i redaktor prasy podziemnej, 1990-1999 przewodniczący rady nadzorczej Zetkamy, od 1978 do lat 90. członek Kłodzkiego Klubu Literackiego, poeta, prozaik.
B7-9-3

Stefan Mróz

(1927-2010) Pochodził z Janowa Lubelskiego, nauczyciel szkół na Ziemi Kłodzkiej, kierownik Państwowego Domu Dziecka w Kłodzku w l. 1955-1973, od 1973 inspektor oświaty i wychowania, w l. 1998-2002 radny RM i przewodniczący RM w Kłodzku, dr nauk humanistycznych, autor artykułów z dziejów Ziemi Kłodzkiej.
G8-8-7

Leopold Oleniuk

(1913-2011) Urodzony w Rudkach w województwie lwowskim, nauczyciel w-f i przysposobienia obronnego w Liceum Pedagogicznym w Kłodzku, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Samborze, walczył na wielu frontach podczas II wojny światowej, odznaczony medalami francuskimi, brytyjskimi i polskimi. Uczył miłości do sportu i do ojczyzny, mawiał, że „w życiu trzeba wygrywać i przegrywać z honorem".
G2-7-24

Henryk Oślizło

(1948-1998) Sędzia Sądu Powiatowego w Nowej Rudzie, a od 1975 sędzia rodzinny Sądu Rejonowego w Kłodzku, Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, wiceprezes tego Sądu. Zawodnik ligowy tenisa stołowego w Nowej Rudzie i Stroniu śląskim, wielokrotny mistrz w tej dyscyplinie sportu.
C6-1-20

Edward Pałys SJ

(1914-1990) W zakonie jezuitów od 1931 r., pracował w szpitalu w Gorlicach, następnie w Opolu, Częstochowie, Wrocławiu, w l. 1960-1990 w Wambierzycach jako przewodnik, obsługiwał kościół w Raszkowie.
A10-2-18

Barbara Papiernik

(1932-2009) Nauczycielka, pracowała w zawodzie już od 19 r. ż., najpierw w powiecie bystrzyckim, później w Szkole Podstawowej nr 3, której była też kierowniczką, a następnie w Bibliotece Pedagogicznej w Kłodzku.
G8-6-5

Edward Papiernik

(1930-2008) Nauczyciel zawodu w Zasadniczej Szkole Metalowo-Elektrycznej, następnie Zespole Szkół Zawodowych w Kłodzku (obecnie KSP), pochodził z Wołynia, w Kłodzku od 1951 r. , prawdziwa „złota rączka”, prowadził koło fotograficzne w szkole oraz Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.
G8-6-5

Tadeusz Pawłowicz

(1913-1991) Podczas II wojny światowej walczył w Anglii, jeden z pierwszych kłodzkich taksówkarzy – taxi nr 2, właściciel białej limuzyny, którą po pracy przewoził dzieci sąsiadów na ul. Partyzantów.
G1-7-13

Janina Piechocińska

(1911-2010) Historyk, pedagog, pochodziła ze Lwowa, od 1954 r. w Kłodzku, uczyła w Liceum Pedagogicznym, Felczerskim, a w l. 1959-1975 w LO im. Chrobrego, Współzałożycielka i wieloletni prezes Kłodzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, autorka wielu publikacji z historii regionu, odznaczona za zasługi dla Kłodzka. Pochowana z mężem Stanisławem, również nauczycielem.
E2-2-10

Józef Piecuch SJ

(1905-1984) Urodził się w Starej Wsi. W zakonie jezuitów od 1925 r., superior w Kochawinie, w 1946 r. wraz z parafianami wyjeżdża na Zachód, był rektorem w Starej Wsi, operariuszem w Nowym Sączu, proboszczem w Czechicach, następnie w Wambierzycach, w l. 1971-1984 był operariuszem w Kłodzku.
A10-2-18

Władyslaw Podoliński

(1887-1966) Pochodził z Drohobycza, absolwent Uniwersytetu we Lwowie, nauczyciel w Akademii Handlowej we Lwowie, a następnie w Państwowym Gimnazjum Męskiego Typu Dawnego Klasycznego im. Adama Mickiewicza w Samborze, autor książek „Powiat Samborski” (1933) i „Sambor i okolica: przegląd krajoznawczy” (1937), w Kłodzku od 1945 r., organizator i pierwszy dyrektor (1946-1949) Liceum Pedagogicznego w Kłodzku.
A13-B-15

Kazimierz Pogorzelec

(1912-1970) Długoletni sędzia cywilista Sądu Powiatowego w Kłodzku, potem wiceprezes tego sądu. Postać barwna i nietuzinkowa, znana współczesnym mu z humoru i obrazowych anegdot.
B6-11-1

Stanisław Pokrywka

(1915-2005) Ranny podczas kampanii wrześniowej uniknął wywiezienia na Sybir, po II wojnie światowej prowadził gospodarstwo rolne koło Gorzanowa, a od 1956 r. zakład szewski w Kłodzku. Pracował prawie do końca życia, znany nie tylko z rzetelnego rzemiosła i życzliwości, ale i z pomocy potrzebującym, żył zgodnie z powiedzeniem „niech się dzieje Wola Boża”.
A10-11-3

Renata Iwona Rautenberg

(1953-2010) Śpiewaczka operowa, sopran, (z d. Hawrylak), urodzona w Kłodzku, gdzie ukończyła szkołę muzyczną, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, od lat 90. mieszkała i pracowała w Berlinie, gdzie prowadziła eksperymentalną klasę fortepianu, często występowała na Ziemi Kłodzkiej.
B2-4-3

Teodozy Rudeński

(1900-1977) Lekarz pediatra, ordynator oddziału dziecięcego w kłodzkim szpitalu, do 1939 r. członek Lwowskiej Izby Lekarskiej, w 1939 r. pracował w Białobożnicy w woj. tarnopolskim, do Kłodzka przybył z zesłania na Sybir w 1946 r., zawsze miał uśmiech dla chorego i potrafił przytulić każde usmarkane dziecko. Pochowany z równie ciepło wspominaną żoną Olgą.
A7-11-11

Zenon Rzepliński

(1932-2004) Inżynier rolnik, pracownik instytucji obsługujących rolnictwo, poeta, debiutował w 1956 roku, wydał kilka zbiorów wierszy, często spotykał się z czytelnikami, turysta, rowerzysta, aktywny uczestnik życia kulturalnego.
B14-4-6

Kazimierz Rzewuski

(1949-2008) Pochodził ze Szczecina. Architekt i uprawnieniami konstruktora. Wieloletni członek władz PTTK Oddziału „Ziemia Kłodzka”. Inicjator oznakowania szlaku „Wokół Kłodzka” z okazji 50-lecia PTTK na Ziemi Kłodzkiej. Odznaczony za pracę społeczną na rzecz turystyki.
G7-6-6

Lambert Schulte OFM

(1843-1919) Niemiecki historyk, autor licznych artykułów dotyczących historii Średniowiecza, m.in. o św. Jadwidze śląskiej oraz początkach Państwa Polskiego, jako jeden z pierwszych badaczy postawił tezę o duńskim pochodzeniu Mieszka I, święcenia kapłańskie w 1911 r.
E4-2-19

Jan Schwierz OFM (o. Pacyfik)

(1929-2005) Pochodził z Bytomia. W 1948 r. wstąpił do kolegium franciszkanów w Nysie, w 1950 do Wyższego Seminarium Franciszkanów we Wrocławiu i złożył śluby zakonne. Od 1954 w Kłodzku, w 1955 święcenia kapłańskie. W 1957 ukończył studia doktoranckie na KUL, wykładał w seminarium w Kłodzku. Był opiekunem Franciszkańskiego Zakonu świeckich oraz przedszkola franciszkańskiego. Ukochany przez wiernych, na ulicy często otoczony gromadką dzieci.
E4-2-20

Krzysztof Sędrowicz

(1972-2001) Przydomek „Dyzio”, barwna postać kłodzkiej sceny muzycznej lat. 90., wokalista zespołu „Cartenzis”, prawdziwy rock'and'rollowiec.
F3-7-13

Krystyna Słoniewska-Janota

(1932-2000) Urodziła się w Kaliszu. W czasie okupacji we Lwowie, po wojnie we Wrocławiu. Absolwentka PWSSP we Wrocławiu (malarstwo). Od 1959 r. wraz z mężem Zygmuntem Janotą w Kłodzku. Plastyk, instruktor kół plastycznych i kierownik Klubu Plastyków Amatorów „Paleta” w ośrodku kultury (PDK, KOK). Autorka opracowań graf. wydawnictw regionalnych, konserwator malarstwa ściennego m.in. w papierni w Dusznikach. Wspominana jako osoba niezwykle opanowana, cierpliwa i życzliwa.
B1-7-4

Kazimierz Sośnicki

(1912-1947) Pochodził z Podkarpacia, żołnierz Armii Krajowej, pierwszy prezes zarządu powiatowego PSL w Kłodzku, protestował przeciw ograniczaniu wolności politycznych, powołał „Ruch Oporu Armii Krajowej”, aresztowany w listopadzie 1946 r., zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach.
B12-12-11

Marek Władysław Szpak

(1968-2010) Artysta plastyk i animator kultury, pracował w Kłodzkim Ośrodku Kultury, projektował materiały graficzne, był kuratorem licznych wystaw m.in. Salonów Sztuki, pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Przeglądu Sztuk Audiowizualnych STREFA, eksperymentował z fotografią otworkową i lubił spoglądać w niebo.
C2-5-16

Zofia Tabaka

(1926-2012) Dyrektor PiMBP w Kłodzku w l. 1958-1987, gdzie pracowała od 1948 r. Radna MRN w Kłodzku w 1965 i 1974 r, absolwentka Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych we Wrocławiu (1976), odznaczona za działalność na rzecz kultury.
A9-5-8

Andrzej Weber

(1933-1996) Architekt, urodzony w Nowym Tomyślu, w Kłodzku od 1946, instruktor w Domu Harcerza, absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierownik Zespołów Urbanistyki i Biur Projektów w Kłodzku, w l. 1990-1991 wiceburmistrz, zaprojektował wiele budynków i obiektów, w tym kościół pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Kłodzku.
A7-2-15

Antonina Wierzbicka

(1888-1967) Pochodziła ze Lwowa, absolwentka Seminarium Nauczycielskiego w Tarnopolu i Wyższego Kursu Nauczycielskiego we Lwowie, od 1913 r. pracowała jako nauczycielka, 1 października 1946 oddelegowana na stanowisko kierowniczki PBP, do emerytury w 1958 r. zorganizowała pracę 21 bibliotek na Ziemi Kłodzkiej, szkoliła się w zawodzie bibliotekarza, odznaczona za działalność kulturalną.
B5-4-2

Władysław Wiewióra

(1898-1980) Organizator polskiego sądownictwa w Kłodzku w 1945 r., przyjechał z Nowego Sącza, by pod kierunkiem sędziego Romana Łachoły 20 sierpnia 1945 r. uruchomić Sąd Grodzki w Kłodzku, woźny sądowy i szef depozytu sądowego.
C2-1-12

Marian Wilk

(1913-1990) Fryzjer męski, miał zakład przy pl. Jedności, człowiek skromny i niepozorny, dopiero po jego śmierci okazało się, że był przedwojennym oficerem i członkiem AK.
A4-8-6

Felicja Wolfson

(1921-2001) Pochodziła z Marianpola, w Kłodzku od 1947 r., była kierowniczką przychodni lekarskiej (1961-1968), a następnie od 1969 r. Ośrodka Pomocy Społecznej, działała społecznie w wielu organizacjach m.in. PTTK, PZERiI, od 1970 r. z niezwykłą energią prowadziła kłodzki Klub Seniora.
A14-6-13

Anastazja Wójcik

(1904-1998) Pochodziła z Wołynia, w Kłodzku od 23 lipca 1945 r. (605 osoba na liście meldunkowej), pracowała w Krosnowicach i Kłodzku, od 1955 r. do końca życia śpiewała w chórze „Lutnia” (w l. 20. w „Lutni” w Kowlu), działała społecznie m.in. w Klubie Seniora, osoba niezwykle energiczna i życzliwa.
B12-B-9

Czesława Wrzask

(1905-1991) Polonistka, niezwykle wymagająca, przedwojenna nauczycielka. Jej lekcje były także lekcjami patriotyzmu i dobrego wychowania. Pracowała w L.O. im. Chrobrego od 1 października 1945 do 1974 r.
A14-6-8

Anna Zelenay

(1925-1970) Poetka, pochodziła z Łucka, (z d. Martynowicz), od 1946 r. w Kłodzku, matura w LO im. Chrobrego, studiowała filologię polską we Wrocławiu. Organizatorka Wiosen Poetyckich, działała w TMZK. Tematyka jej wierszy to m.in. Kłodzko i zmagania z chorobą. Na gruźlicę chorowała od dzieciństwa i zmarła po operacji w Warszawie.
B7-10-3

Tadeusz Zieliński

(1907-1980) Pochodził spod Lwowa, ukończył Seminarium Nauczycielskie w Przemyślu i Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Krakowie, od 1931 nauczyciel, w czasie okupacji także w tajnym nauczaniu, od 1 września 1946 r. pracował w Kłodzku, po ukończeniu w 1952 r. filologii polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w łodzi był polonistą w kilku szkołach.
B13-31-7

Wacław Anigacz Julia Banach Józef Beza Maria Bębenek Michał Bieńko Bogdan Biliński Franz (Froincisus) Boden Wacław Brejter Józef Buczma Jan Chmarny Emil Czech Stanisław Dąbrowski Jan Cieślawski Czesław Domagalski Maria Drozdowska Franciszkanie Bogusław Goguś Halina Barbara Goraczkiewicz Janusz Grabowski Jan Grzesiek SJ Tadeusz Gwiżdż Mieczysław Handzlik Julian Haniszewski SJ Józef Jasiak SJ Tadeusz Jażdżewski Jezuici Jezuici Eugeniusz Kaczmarek Wanda Kalik Edward Kądziołka Ryszard Kluk Mieczysław Koba Alicja Kołacz Klaryski
Salomea Koszutska Jerzy Koszutski - JURAND Eugeniusz Kowalski Bronisław Krawczyk Czesław Laska Zbigniew Legawiec Małgorzata Łukasiewicz Józef Marek Jan Markiewicz Zygmunt Maruda
Bolesław Mecwaldowski Antoni Olgierd Misiak Stefan Mróz Leopold Oleniuk Henryk Oślizło Edward Pałys SJ Barbara Papiernik Edward Papiernik Tadeusz Pawłowicz Janina Piechocińska Józef Piecuch SJ Władyslaw Podoliński Kazimierz Pogorzelec Stanisław Pokrywka Renata Iwona Rautenberg Teodozy Rudeński Zenon Rzepliński Kazimierz Rzewuski Lambert Schulte OFM Jan Schwierz OFM (o. Pacyfik) Krzysztof Sędrowicz Krystyna Słoniewska-Janota Kazimierz Sośnicki Marek Władysław Szpak Zofia Tabaka Andrzej Weber Antonina Wierzbicka Władysław Wiewióra Marian Wilk Felicja Wolfson Anastazja Wójcik Czesława Wrzask Anna Zelenay Tadeusz Zieliński